Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost Luxury Shops, s.r.o., jako provozovatel obchodu Módni hity.eu, užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují zpracovatelé plateb a přepravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro zabezpečený způsob úhrady platební kartou ComGate nebo online bankovním převodem ComGate a pro bezproblémové doručení zboží.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Luxury Shops, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

Logo vlastní potisky | ochrana osobních údajů