Obchodní podmínky

Nenašli jste co hledáte? Je Vaše představa jiná? Máte zájem o více kusů? Kontaktujte nás nejen v těchto případech na tomas@l-shops.cz nebo +420 733 191 833. Vynasnažíme se Vám najít ideální řešení!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Luxury Shops, s.r.o. Nebory 447, 739 61, Třinec
IČ: 293 82 033, DIČ: CZ 293 82 033
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37796
pro prodej zboží

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Luxury Shops, s.r.o., se sídlem Nebory 447, 739 61, Třinec, IČ: 293 82 033, DIČ: CZ 293 82 033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37796 (dále jen „prodávající“), upravují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, právnickou osobou či osobou, jež objednává za účelem dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti nebo svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky u prodávajícího.

1.2.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v online internetovém obchodě vlastnipotisky.cz, e-mailem nebo telefonicky u prodávajícího, a detailně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jestliže je smluvní stranou fyzická osoba, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou právnická osoba či osoba, která objednává za účelem dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti nebo svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy, neupravenými obchodními podmínkami, zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.).

1.3.

Uzavřením kupní smlouvy se schvalují veškerá ustanovení obchodních podmínek, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou také informace obsažené na stránkách internetového obchodu prodávajícího Reklamace zboží, Vrácení zboží, Způsoby dopravy a Ochrana osobních údajů.

1.4.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možno sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě jsou preferována před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž nejsou dotčena práva a povinnosti, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

2.1.

Není-li uvedeno jinak, je u prodávajícího veškeré zboží skladem. Jelikož prodávající nabízí i zboží skladem u svého dodavatele nebo výrobce s prodlouženou dodací lhůtou, existuje pravděpodobnost, že dodavatel nebo výrobce na svém serveru vykazuje de facto nedostupné zboží, které u něj ještě nebylo staženo z online prodeje. Přičemž prodávající je v dobrém vědomí, že je u dodavatele nebo výrobce skladem k dispozici. V takové situaci dodavatel nebo výrobce objednané zboží nevyexpeduje a nebude prodávajícímu doručeno. V tomto případě prodávající kupujícího vždy avšak kontaktuje s návrhem náhradního řešení.

2.2.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 2.2.1. Objednávaném zboží (název zboží – včetně barvy, kód zboží, objednávané množství zboží, případně další údaje nutné k jednoznačné identifikaci objednávaného zboží – velikost, atp., cena za jednotku zboží – případně akční cena za jednotku zboží a celková cena objednávaného zboží – případně ponížená o uplatněný slevový poukaz nebo o slevovou částku pro vybrané zboží), jež kupující „vloží“ do virtuálního nákupního košíku internetového rozhraní obchodu,
 • 2.2.2. Možnosti uplatnění slevového poukazu nebo odhadnutí ceny dopravy,
 • 2.2.3. Vytvoření uživatelského účtu (viz Uživatelský účet) nebo objednání bez registrace jako host, případně přihlášení existujícího registrovaného zákazníka pod svým uživatelským účtem,
 • 2.2.4. Osobních údajích zákazníka, vycházejících z níže uvedených náležitostí objednávky,
 • 2.2.5. Způsobech doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (viz Přeprava a dodání zboží),
 • 2.2.6. Formách úhrady kupní ceny zboží (viz Cena zboží a platební podmínky) (dále společně jako „objednávka“).
2.3.

Před zasláním (potvrzením) online objednávky v e-shopu vlastnipotisky.cz je kupujícímu zpřístupněno zkontrolovat vložené údaje, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, vzniklé při zadávání dat do objednávky, navrácením se v objednávacím procesu o jednotlivé kroky nazpět. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje evidované v objednávce jsou prodávajícím považovány za korektní. Prodávající automaticky po akceptaci objednávky kupujícímu potvrdí přijetí objednávky na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

2.4.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) vyžadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (písemně nebo telefonicky).

2.5.

Kupujícímu je umožněno objednat zboží přímo i telefonicky na +420 733 191 833 nebo e-mailem na tomas@l-shops.cz.

2.6

Vložením fotografie či jiných grafických podkladů do konfigutároru zboží na webových stránkách www.vlastnipotisky.cz kupující ujišťuje prodávajícího o tom, že disponuje všemi potřebými autorskými právy potřebnými k tomuto úkonu. V případě, že tomu tak není, nese plnou zodpovědnost kupující.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.

Objednávky provedené kupujícím jakýmkoliv následujícím způsobem objednání, obsahující všechny níže uvedené náležitosti objednávky, jsou pro kupujícího i prodávajícího závazné, a jsou potvrzené písemnou formou.

3.2.

Uskutečněním objednávky jedním ze způsobů objednání zákazník potvrzuje platnost své objednávky a zároveň vyjadřuje souhlas s ochranou osobních dat a obchodními podmínkami. Po přijetí objednávky prodávajícím, provedené prostřednictvím online objednání v e-shopu vlastnipotisky.cz nebo e-mailem na tomas@l-shops.cz, kupující obdrží do 24 hodin e-mail ohledně akceptace objednávky. Jestliže kupujícímu do 24 hodin nebude doručen žádný potvrzující e-mail o přijetí objednávky, je kupujícímu umožněno, adekvátně se připomenout telefonicky nebo e-mailem, aby prodávající optimálně detekoval vzniklé prodlení z nastalé chyby technického či jiného charakteru, které následně eliminuje a napraví.

3.3.

Způsob objednání:

 • 3.3.1. Objednání online v e-shopu vlastnipotisky.cz,
 • 3.3.2. Telefonicky na +420 733 191 833,
 • 3.3.3. E-mailem na tomas@l-shops.cz.
3.4.

Náležitosti objednávky:

 • 3.4.1. Fakturační údaje (povinné): jméno, příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa – ulice a číslo popisné, město, PSČ a stát, dodací adresa (pokud není shodná s fakturační) – jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ a stát,
 • 3.4.2. Fakturační údaje (nepovinné): fax, fakturační adresa – firma, městská část, dodací adresa (pokud není shodná s fakturační) – firma, městská část,
 • 3.4.3. Zboží (povinné): jednoznačný název zboží (včetně barvy), kód zboží, množství objednávaného zboží, případně další údaje nutné k jednoznačné identifikaci objednávaného zboží (velikost, atp.), cena za jednotku zboží (případně akční cena za jednotku zboží), celková cena objednávaného zboží (případně ponížená o uplatněný slevový poukaz nebo o slevovou částku pro vybrané zboží),
 • 3.4.4. Způsob dopravy pro Českou republiku (povinné): Balík do ruky (Česká pošta), Balík na poštu (Česká pošta), PPL, osobně v sídle společnosti,
 • 3.4.5. Způsob dopravy pro Slovenskou republiku (povinné): Balík do ruky (Slovenská pošta nebo GLS),
 • 3.4.6. Způsob dopravy pro Evropskou unii mimo ČR a SR (povinné): Česká pošta,
 • 3.4.7. Způsob platby pro Českou republiku (povinné): běžným bankovním převodem
 • 3.4.8. Způsob platby pro Slovenskou republiku (povinné): běžným bankovním převodem
 • 3.4.9. Způsob platby pro Evropskou unii mimo ČR a SR (povinné): bankovním převodem,
 • 3.4.10. Doplňující informace (nepovinné): poznámka k objednávce.
3.5.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (o akceptaci) prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího od prodávajícího. Případně vzniká i telefonicky, jestliže byla objednávka u prodávajícího ze strany kupujícího provedena způsobem objednání telefonicky.

3.6.

Závaznou objednávku smí kupující stornovat pouze v případě, jestliže objednávka ještě nebyla expedována prodávajícím, a to e-mailem, nebo telefonicky, do 24 hodin od doručení potvrzení o příjetí objednávky.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Cenu zboží v českých korunách (CZK) včetně případných nákladů na dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující s dodací adresou v České republice uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. Běžným bankovním převodem (platebním příkazem) na účet FIO banky: 2100369787/2010 (o Vaší platbě se dozvíme do 2 – 3 pracovních dní),
4.2.

Cenu zboží v EUR včetně případných nákladů na dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující s dodací adresou v Evropské unii uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.3.1. Bankovním převodem (platebním příkazem) na účet banky Slovenské spořitelny: 0314220452-0900 – IBAN: SK 0509 0000 0000 0314 2204 52, SWIFT: GIBASKBX.
4.3.

Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. V případě objednávek v CZK si prodávající vyhrazuje právo upravit cenu jednotlivých produktů v závislosti na odchylkách haléřů (výjma již uhrazeného zboží), přičemž v případě objednávek v EUR si prodávající vyhrazuje právo editovat cenu jednotlivých produktů dle aktuálního devizového kurzu (výjma již uhrazeného zboží).

4.4.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je celková cena za objednávku splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (běžného bankovního převodu) je celková cena za objednávku splatná do 14 dní od uzavření kupní smlouvy. V případě úhrady platební kartou nebo online bankovním převodem je celková cena za objednávku splatná okamžitě od uzavření kupní smlouvy (respektive se objednávka zaplacená jedním z těchto způsobů ihned po obdržení potvrzení o úhradě považuje za již uhrazenou objednávku připravenou k okamžité expedici).

4.5.

V případě běžné bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat celkovou cenu za objednávku společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit celkovou cenu za objednávku je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího v jeho účetním softwaru.

4.6.

V případě online bankovního převodu je rovněž kupující povinen uhrazovat celkovou cenu za objednávku společně s uvedením variabilního symbolu platby, přičemž je závazek kupujícího uhradit celkovou cenu za objednávku online bankovním převodem nebo platební kartou splněn okamžitek připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího (během několika minut po úspěšném online zaplacení objednávky v rozhraní platební brány ComGate a následném přesměrování na internetový obchod prodávajícího se zprávou o úspěšném potvrzení objednávky, respektive po obdržení potvrzení o úhradě).

4.7.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celkové ceny za objednávku ještě před expedicí zboží kupujícímu, zejména zpravidla v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, a v případě běžného platebního příkazu, platby kartou nebo online bankovního převodu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.

Jestliže je to v obchodním styku obvyklé nebo jestliže je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající Luxury Shops, s.r.o., jež je plátcem daně z přidané hodnoty, ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, kupujícímu daňový doklad ve formě faktury v měně na základě dodací adresy kupujícího. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky kupujícím a zašle jej v papírové podobě společně se zbožím.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.

Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.2.

V případě nutnosti z důvodu na straně kupujícího doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3.

Prodávající si vyhrazuje právo upravit kupujícím zvolený způsob dopravy v objednávce, jestliže považuje tento krok za nevyhnutelný pro dostání svých závazků vůči kupujícímu, slučitelných ve spojení především s dodržením dodací lhůty nebo v souvislosti se splněním jiných předepsaných povinností prodávajícího. V případě nezbytnosti z důvodu na straně prodávajícího doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, hradí vzniklé náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo s jiným způsobem doručení prodávající.

5.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost či nepoškození obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Přičemž má kupující nárok na rozbalení zásilky přímo u přepravce, a pokud shledá zboží poškozené, prodávající doporučuje kupujícímu sepsat se zástupcem přepravce protokol o poškození zásilky a dohodnout se s ním na dalším postupu (reklamace, vrácení peněz, atp.). Odpovědnost za poškození zboží přepravou nese plně přepravce zboží.

5.5.

Přepravci prodávajícího na dodací adresu kupujícího v České republice:

 • 5.5.1. Česká pošta: Balík do ruky (Balík předá Česká pošta kupujícímu z ruky do ruky, kdekoliv si bude přát, na jeho uvedené dodací adrese, do 2 pracovních dní od podání zásilky. Úložní doba na nejbližší dostupné poště dodací adrese kupujícího po nepřevzetí zásilky z ruky do ruky činí 10 dní.),
 • 5.5.2. Česká pošta: Balík na poštu (Kupující si volí v objednávce dostupnou pobočku České pošty, na které bude balík připraven do 24 pracovních hodin od podání zásilky k osobnímu vyzvednutí, bez uložení výzvy ve schránce. Úložní doba na kupujícím vybrané pobočce České pošty činí 10 dní.),
 • 5.5.3. Česká pošta: Doporučené psaní (Prodávající expeduje zásilku tímto způsobem dopravy doporučeně do rukou kupujícího v případě úhrady běžnou bezhotovostní platbou, platební kartou nebo online bankovním převodem – kromě zásilek převyšujících povolené rozměry balíku pro odeslání doporučeným psaním. Úložní doba na nejbližší dostupné poště dodací adrese kupujícího po nepřevzetí zásilky s potvrzením výhradně do rukou kupujícího činí 15 dní.),
 • 5.5.4. PPL (Společnost PPL garantuje doručení zásilky do 24 pracovních hodin od jejího převzetí od prodávajícího. Kupující určitě ocení výhodu zatelefonování řidičem PPL v den doručování či možnost domluvení se na jiný termín dodání zásilky nebo na uložení zásilky v některém PPL ParcelShopu nebo PPL Depu. Po dohodě o uložení zásilky na vybraný PPL ParcelShop nebo zvolené PPL Depo činí úložní doba 10 dní.),
 • 5.5.5. Osobní odběr (Osobní převzetí zboží po telefonické nebo e-mailové domluvě ze strany prodávajícího v sídle společnosti prodávajícího. Zboží si kupující nevyzvedává bez předchozího telefonického nebo e-mailového kontaktování prodávajícím o dostupnosti objednaného zboží kupujícím (na základě dodacích lhůt jednotlivého zboží, uváděných na internetových stránkách prodávajícího). Osobní vyzvednutí v sídle společnosti prodávajícího je umožněno nejpozději do 3 pracovních dní od telefonického nebo e-mailového potvrzení prodávajícím, jakmile bude všechno objednané zboží kupujícím k dispozici na skladě. Při osobním vyzvednutí zboží se neúčtuje poštovné a balné).
5.6.

Přepravci prodávajícího na dodací adresu kupujícího ve Slovenské republice:

 • 5.6.1. Slovenská pošta: Balík na adresu (Prodávající expeduje zásilku tímto způsobem dopravy maximálně dvakrát týdně společnosti Slovenská pošta, která balík předá kupujícímu z ruky do ruky, kdekoliv si bude přát, na jeho uvedené dodací adrese, do 2 pracovních dní od podání zásilky. Úložní doba na nejbližší dostupné poště dodací adrese kupujícího po nepřevzetí zásilky z ruky do ruky činí 18 dní.),
 • 5.6.2. Slovenská pošta: Doporučený list (Prodávající expeduje zásilku tímto způsobem dopravy maximálně dvakrát týdně doporučeně do rukou kupujícího v případě úhrady běžnou bezhotovostní platbou. Úložní doba na nejbližší dostupné poště dodací adrese kupujícího po nepřevzetí zásilky s potvrzením výhradně do rukou kupujícího činí 18 dní.),
 • 5.6.3. GLS (Společnost GLS garantuje doručení zásilky do 24 pracovních hodin od jejího převzetí od prodávajícího. Kupující určitě ocení výhodu zatelefonování řidičem GLS v den doručování, 3 pokusy o dodání zásilky, či možnost domluvení se na jiný termín dodání zásilky nebo na uložení zásilky v některém GLS ParcelShopu nebo GLS Depu. Po dohodě o uložení zásilky na vybraný GLS ParcelShop nebo zvolené GLS Depo činí úložní doba 4 dny.),
5.7.

Přepravce prodávajícího na dodací adresu kupujícího v Evropské unii (kromě České a Slovenské republiky):

 • 5.7.1. Česká pošta: Obchodní balík do zahraničí (Prodávající expeduje zásilku tímto způsobem dopravy maximálně jednou týdně společnosti Česká pošta, jež odešle zásilku do zahraničí nejrychlejším možným způsobem, do 14 pracovních dní od podání zásilky, a garantuje, že zahraniční pošta dodá zásilku kupujícímu na jeho uvedenou dodací adresu nejpozději stanovený pracovní den. Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že kupující převzetí potvrdí. Úložní doba na nejbližší dostupné poště dodací adrese kupujícího po nepřevzetí zásilky z ruky do ruky činí 14 dní.).
5.8.

Zásilky jsou expedovány každý pracovní den, pokud není u výčtu přepravců v závislosti na zemi dodací adresy kupujícího uvedeno jinak.

5.9.

Poštovné a balné je účtováno pouze jednou ke každé objednávce, která je expedována najednou na jednu dodací adresu. Aktuální ceník nalezne kupující v sekci Způsoby dopravy internetového obchodu Modnihity.eu prodávajícího.

5.10.

Dodací lhůta je standardně dodržována do 24 – 48 pracovních hodin od potvrzení o přijetí objednávky, jestliže všechny položky zboží v objednávce kupujícího odpovídají dostupnosti skladem, jak je uváděno na internetových stránkách prodávajícího u každého zboží. Prodávající využívá také dodací lhůty, vždy uváděné u jednotlivého zboží, v závislosti na možnostech dodání dodavatelem nebo výrobcem u vybraného zboží do 4 – 5 pracovních dní, do 7 pracovních dní, do 10 pracovních dní a do 14 pracovních dní. Prodávající neodpovídá za prodlevu, způsobenou cizím zaviněním.

5.11.

Prodávající expeduje zboží vždy s pojištěním.

* Uvedené hodnoty se mohou mírně lišit, v závislosti na aktuálním pohybu kurzu české koruny vůči euru dle aktuálního kurzu České národní banky. Aktuální hodnotu poštovného a balného v eurech nalezne kupující v nákupním košíku internetového obchodu vlastnipotisky.cz Jestliže kupující s dodací adresou ve Slovenské republice nebo Evropské unii (kromě České a Slovenské republiky) provede objednávku v CZK, prodávající kupujícímu objednávku dle aktuálního devizového kurzu přepočítá na EUR, a kupujícímu mohou být na jeho žádost zaslány podklady k platbě v EUR, respektive elektronická faktura v EUR, na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

6.1.

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do 14 dní od převzetí zboží, jež kupující nepřevzal osobním odběrem v sídle společnosti prodávajícího, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.2.

Odstoupení od kupní smlouvy vrácením zboží musí být prodávajícímu kupujícím odesláno ve zmiňované čtrnáctidenní lhůtě, a to uplatněním nároku písemně, respektive zasláním podepsaného vyplněného formuláře o vrácení peněz v zákonné lhůtě v papírové podobě, který nalezne v sekci Vrácení zboží internetového obchodu prodávajícího, společně s vráceným zbožím, na adresu pro kupující s dodací adresou v České republice: Vrácení zboží, Luxury Shops, s.r.o., Nebory 447, 739 61 Třinec, pro kupující s dodací adresou ve Slovenské republice: Vrátenie tovaru, Luxury Shops, s.r.o., Poste Restante, 022 01 Pošta Čadca 1, a pro kupující s dodací adresou v Evropské unii (kromě České a Slovenské republiky): Return, Luxury Shops, s.r.o., Nebory 447, 739 61 Třinec, Czech Republic, nebo zasláním výše zmiňovaného formuláře na elektronickou adresu prodávajícího (tomas@l-shops.cz), společně s odesláním vráceného zboží na výše uvedenou odpovídající adresu prodávajícího.

6.3.

Kupující zašle nepoškozené a čisté zboží v původním stavu, pokud možno i včetně daňového dokladu – faktury – a visaček, s podepsaným vyplněným formulářem o vrácení peněz v zákonné lhůtě (jméno a příjmení, číslo faktury, dodací adresa, telefon, e-mail, číslo bankovního účtu a jednoduchý popis problému u vráceného zboží s unikátním označením vráceného zboží). Pokud si kupující neponechal původní obal zboží, je povinen zboží zabalit takovým způsobem, aby vyhovovalo požadavkům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě poškození zboží způsobeného nevhodným obalem či zabalením zboží nemusí být jeho nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu uznán a uplatněn.

6.4.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5.

Po obdržení vráceného zboží prodávajícím bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu, zpravidla o výsledku rozhodnutí pro uplatnění nároku na odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, případně o nutnosti plnění dalších legislativních náležitostí nebo povinností.

6.6.

O odstoupení od kupní smlouvy vrácením zboží ze strany kupujícího kvůli poškození při přepravě, musí kupující neprodleně ihned po obdržení zásilky prodávajícího kontaktovat, nejpozději však do dvou pracovních dní, a to na elektronickou adresu prodávajícího nebo telefonicky. Na pozdější uplatnění o nároku na odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nebude brán zřetel.

6.7.

V případě odstoupení od smlouvy kupujícím vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, odpovídající částce kupní ceny vráceného zboží, do 14 dní (§ 1832 a § 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky kupujícímu i jiným způsobem, než jakým peněžní prostředky od kupujícího prodávající přijal, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Zpravidla jsou peněžní prostředky kupujícímu refundovány bezhotovostní platbou na jím udané číslo bankovního účtu (jedná-li se o jakoukoliv původní formu úhrady vráceného zboží, viz čl. 4 těchto obchodních podmínek). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Případně může dojít po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím k výměně vráceného zboží za jiné.

6.8.

Jestliže bude vrácené zboží jevit známky použití, či bude jinak poškozené nebo znečištěné, bude kupující upozorněn na skutečnost, že porušil povinnosti kupujícího a podmínky pro schválení uplatnění nároku na odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a vrácené zboží bude kupujícímu po domluvě odesláno zpět na jeho dodací adresu, přičemž však musí kupující uhradit náklady spojené s poštovným a balným při zaslání vráceného zboží zpět na jeho dodací adresu. Případně je prodávající oprávněn nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží. Vrácené zboží, zaslané kupujícím prodávajícímu na dobírku, prodávající nepřejímá.

6.9.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.10.

Vrácení zboží není možné u zboží, které bylo vyrobeno na zakázku – v případě objednání textilu přímo s potiskem zákazníka. Tato situace je ošetřena v § 53 občanského zákonníka, spotřebitel nemůže dle tohoto zákona odstoupit od smlouvy uzavřené na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

7.1.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (po předchozí domluvě s kupujícím, pokud kupující uvedl v objednávce korektní kontaktní údaje, a má zájem se dohodnout) zejména v případě:

 • 7.1.1. Kdy prodávající není schopen expedovat zboží kupujícímu s předpokládaným doručením přepravcem v daném smluveném termínu v rámci uváděné dodací lhůty u jednotlivého zboží,
 • 7.1.2. Kdy má prodávající oprávněnou pochybnost o autentické identitě kupujícího,
 • 7.1.3. Kdy se objednané zboží kupujícím již nevyrábí nebo nedodává,
 • 7.1.4. Kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele nebo výrobce zboží.
7.2.

V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky kupujícím, odpovídající zaplacené části sumy za objednávku nebo celkové částky za objednávku bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím.

7.3.

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě technologicky či jinak nereálně vytvořitelných návrhů potisku daného zákazníkem.

 

8. REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

8.2.

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatní nárok písemně, respektive zasláním podepsaného vyplněného reklamačního formuláře o výměně zboží v papírové podobě, který nalezne v sekci Reklamace zboží internetového obchodu prodávajícího, společně s reklamovaným zbožím, na adresu pro kupující s dodací adresou v České republice: Reklamace, Luxury Shops, s.r.o., Nebory 447, 739 61 Třinec, pro kupující s dodací adresou ve Slovenské republice: Reklamácia, Luxury Shops, s.r.o., Poste Restante, 022 01 Pošta Čadca 1, a pro kupující s dodací adresou v Evropské unii (kromě České a Slovenské republiky): Complaint, Luxury Shops, s.r.o., Nebory 447, 739 61 Třinec, Czech Republic, nebo zasláním výše zmiňovaného formuláře na elektronickou adresu prodávajícího (tomas@l-shops.cz), společně s odesláním reklamovaného zboží na výše uvedenou odpovídající adresu prodávajícího.

8.3.

Kupující zašle reklamované zboží s podepsaným vyplněným reklamačním formulářem o výměně zboží (jméno a příjmení, číslo faktury, dodací adresa, telefon, e-mail, kód nebo název náhradního zboží, podrobný popis závady u reklamovaného zboží s unikátním označením reklamovaného zboží, a jak k závadě došlo). Pokud si kupující neponechal původní obal zboží, je povinen zboží zabalit takovým způsobem, aby vyhovovalo požadavkům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě poškození zboží způsobeného nevhodným obalem či zabalením zboží nemusí být jeho nárok na reklamaci zboží uznán a uplatněn.

8.4.

Kupující může uplatnit nárok na proplacení poštovních nákladů vynaložených spotřebitelem za zpětné zaslání zásilky s reklamovaným zbožím k prodejci, který vzniká v případech doručení poškozeného zboží či zboží jakkoliv se odlišujícího od objednaného.

8.5.

Po obdržení reklamovaného zboží prodávajícím bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu, zpravidla o výsledku posouzení pro uplatnění nároku na reklamaci zboží, případně o nutnosti plnění dalších legislativních náležitostí nebo povinností.

8.6.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 8.6.1. Má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce či dodavatel popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 8.6.2. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající deklaruje, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 8.6.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze a byla-li jakost nebo provedení určeno dle smluveného vzorku či předlohy,
 • 8.6.4. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • 8.6.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.7.

O reklamaci zboží kvůli poškození při přepravě, musí kupující neprodleně ihned po obdržení zásilky prodávajícího kontaktovat, nejpozději však do dvou pracovních dní, a to na elektronickou adresu prodávajícího nebo telefonicky. Na pozdější uplatnění o nároku na reklamaci zboží nebude brán zřetel.

8.8.

Doba na posouzení reklamace je ze zákona 30 dní. Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.9.

Ustanovení uvedená v čl. 8 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

8.10.

Jestliže prodávajícím nebude uznán nárok na reklamaci zboží kupujícím, bude reklamované zboží kupujícímu po domluvě odesláno zpět na jeho dodací adresu, přičemž však musí kupující uhradit náklady spojené s poštovným a balným při zaslání reklamovaného zboží zpět na jeho dodací adresu. Případně je prodávající oprávněn nárok na úhradu škody vzniklé na reklamovaném zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na reklamaci zboží, respektive výměnu za jiné zboží za nižší kupní cenu. Reklamované zboží, zaslané kupujícím prodávajícímu na dobírku, prodávající nepřejímá.

8.11.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího v sekci Reklamace zboží internetového obchodu prodávajícího.

8.12.

Dodaný textil se nemusí 100% shodovat s návrhem zákazníka, je to z důvodu rozdílných velikostí textilu, kvůli zohlednění šev, kapes, kapuce, apod. Barva potisku se může lišit vzhledem k nastavení kontrastu monitoru.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

9.2.

Společnost Luxury Shops, s.r.o., jako provozovatel internetového obchodu vlastnipotisky.cz, užívá veškeré údaje získané od kupujících výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

9.3.

Bez výslovného souhlasu kupujících nakládá společnost Luxury Shops, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

 

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1.

Jestliže se kupující domnívá, že jej prodávající poškodil, nebo nedostál svým závazkům, může nás neprodleně kontaktovat na naši e-mailovou adresu tomas@l-shops.cz

10.2.

Jestli se prodávajícímu společně s kupujícím nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

10.3.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz odkaz.

10.4.

U České obchodní inspekce, má kupující možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.

10.5.

Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

10.6.

Kupující může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online. Návrh zde může podat jenom kupující žijící v EU na prodávajícího se sídlem v EU.

10.7.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e-mailovou adresu adr@mpo.cz.

10.8.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

10.9.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.